Historie evropských duelů a šermu

Historie evropských duelů a šermu

Dostupnost: do týdne

330,- Kč (bez DPH 300,- Kč)

V kategoriích: HISTORIE A VOJENSTVÍ

Výrobce: Elka Press

Autor: Jiří Kovařík, Leonid Křížek. OD STAROVĚKU K BRANÁM RENESANCE. Ordálie, Boží soudy, gladiátorské hry, turnaje, souboje, duely, jedním slovem ritualizované násilí provází dějiny lidstva od nepaměti. Často se pod maskou souboje skrývaly vraždy a naopak, mnohé násilí bylo obhajováno na základě dobově platných kodexů chování. Písemné doklady o násilném řešení sporů nějakou více či méně přesně kodifikovanou formou máme již ze starověku a s každým stoletím jich přibývá. Spory bylo pochopitelně možné řešit soudní cestou, ale souboj představoval rychlejší a jistější řešení. A to do té míry, že ve formě ordálií a Božích soudů se dostal i do právních předpisů.

Na druhé straně se s kodifikovaným násilím setkáváme po celé psané dějiny lidstva ve formě nácviku na válku – ať již se jednalo o výcvik v zacházení se zbraněmi, anebo o simulace samotné bitvy různými formami turnaje. Zhruba od renesance potom dostává duel svou „moderní“ podobu. V té době se ustavila zásada, že určité urážky lze odčinit právě jen duelem – lež a políček. Duel, tato formalizovaná podoba násilného rozhodování která strana má „pravdu“, je fenoménem výrazně evropským; teprve s vystěhovalectvím Evropanů do jiných světadílů a s kolonizací se rozšířil i na jiné kontinenty. Postupem staletí se duel – ať již chladnou či střelnou zbraní – stává neodmyslitelnou součástí života vyšší společnosti, především šlechty a důstojnického sboru, ačkoliv nezřídka jej praktikovali i neurození občané. V určitých obdobích byl natolik rozšířeným jevem, že jej současníci přirovnávali k morovým ranám. Ačkoliv po staletí odsuzován, zakazován a kriminalizován, udržel se duel až do 19. století, kdy změna společenského klimatu – průmyslová revoluce, vzestup buržoazie, pokles významu šlechty, nové myšlenky a filozofické proudy – jej odsoudila tak říkajíc na smetiště dějin. Přesto se s duely setkáváme ještě i ve 20. století, byť už jenom jako s kuriozními výstřelky pošetilců a recesistů. Jako každý kontroverzní společenský jev zanechal duel stopu i v literatuře, dramatu a filmu. S dějinami duelů jsou pevně propojeny dějiny umění šermířského, jež se vyvíjelo od starého Egypta až po naše časy, nejprve jako bojové umění, umění zabíjet chladnou zbraní, a posléze jako svébytná sportovní disciplina. Nestárnoucí romantika Tří mušketýrů a uměleckých děl tohoto typu je jednoui z příčin, že historie duelů a šermířského umění nepřestává zajímat jak poučenou, tak laickou veřejnost.

Vydáno v koedici s Mladou frontou

Vázaná kniha, formát 160 x 240 mm

280 stran

Barevné ilustrace, tištěno na křídě

Naše zboží

TOPlist